Bc. Andrea Zedníčková, DiS.

Diplomová práce

Náhradní rodinná péče v systému sociálně-právní ochrany dětí

Alternative Family Care in the System of Socio-Legal Child Protection
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zabývá systémem sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinnou péčí. Práce obsahuje informace o tom, kdo sociálně-právní ochranu dětí poskytuje a komu je určena, popisuje jednotlivá opatření sociálně-právní ochrany dětí, hlavní principy právní úpravy sociálně-právní ochrany dětí a sanaci rodiny. Zabývá se také legislativou upravující sociálně-právní ochranu dětí …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with the system of socio-legal protection of children and the substitute family care. The work contains information about who the socio-legal protection of children provides, and to whom it is addressed, describes the various measures of socio-legal protection of children, the main principles of legal regulation of the socio-legal protection of children and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zedníčková, Andrea. Náhradní rodinná péče v systému sociálně-právní ochrany dětí. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe