Pavlína Dohnalová

Bakalářská práce

Životní styl chlapců v ústavním a diagnostickém zařízení

The lifestyle of boys in educational and diagnostic equipment
Anotace:
Hlavním tématem předložené bakalářské práce je náhled do problematiky životního stylu ve výchovných a diagnostických ústavech, zaměřená na klienty (chlapce) v ústavním zařízení ve věku 15-18 let. Teoretická část seznamuje s životním stylem středoškolské mládeže. Následně pak se systémem náhradní rodinné péče a s klientelou v ústavním zařízení. Část práce je věnovaná chodu Výchovného ústavu …více
Abstract:
The main topic of the thesis is an insight into the lifestyle of boys in educational and diagnostic equipment at the age of 15 to 18 years.The theoretical part inroduces the system of foster care, the imposition of institutional and protective education and clientele in a constitutional device. Part is devoted to running the educational institution in Hostinné.The next section introduces the running …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1058

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: Jiří Kučírek
  • Oponent: Eva Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv