Theses 

Životní styl chlapců v ústavním a diagnostickém zařízení – Pavlína Dohnalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Pavlína Dohnalová

Bakalářská práce

Životní styl chlapců v ústavním a diagnostickém zařízení

The lifestyle of boys in educational and diagnostic equipment

Anotace: Hlavním tématem předložené bakalářské práce je náhled do problematiky životního stylu ve výchovných a diagnostických ústavech, zaměřená na klienty (chlapce) v ústavním zařízení ve věku 15-18 let. Teoretická část seznamuje s životním stylem středoškolské mládeže. Následně pak se systémem náhradní rodinné péče a s klientelou v ústavním zařízení. Část práce je věnovaná chodu Výchovného ústavu v Hostinném. V další části seznamuje s provozem Domu na půl cesty, kam převážná část naší klientely odchází po ukončení ústavní výchovy z důvodu zletilosti. V poslední teoretické části jsou případové studie klientů odcházejících z Výchovného ústavu v Hostinném právě do Domu na půl cesty. Na poslední kapitolu teoretickou navazuje empirická část práce, porovnávající profilování životních hodnot chlapců s nařízenou ústavní výchovou a studentů (chlapců) Gymnázia Trutnov.

Abstract: The main topic of the thesis is an insight into the lifestyle of boys in educational and diagnostic equipment at the age of 15 to 18 years.The theoretical part inroduces the system of foster care, the imposition of institutional and protective education and clientele in a constitutional device. Part is devoted to running the educational institution in Hostinné.The next section introduces the running half way house, where the bulk of our clients after leaving institutional care because of the age of majority. The last theoretical secion are case studies of clients from leaving Educational institution in Hostinné just to the half way house.On the last chapter builds a theoretical empirical part of the work, performing shaping environmental values of boys in the institutional education an students (boys) from grammal school Trutnov.

Klíčová slova: ústav výchovný, výchova ústavní, výchova ochranná, péče následná, životní styl

Keywords: institutes educational, care residential, care preventive, care follow, up

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: Jiří Kučírek
  • Oponent: Eva Šimková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:32, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz