Dis. Tereza TOMKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální služby pro osoby s duální diagnózou

Social services for people with dual diagnosis
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na sociální služby pro osoby s duální diagnózou. Cílem mé práce je zmapování sociálních služeb na Ostravsku a navrhnutí chybějící služby pro osoby s duální diagnózou. Součástí práce je také vymezení pojmu duální diagnóza, popsání základních diagnostik duševních poruch, závislostí a uvedení systému sociálních služeb pro všechny tři cílové skupiny. Teoretická část je rozdělena …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on social services for people with dual diagnosis. The goal of my work is mapping social services in the Ostrava region and propose missing services for people with dual diagnosis . The work also includes the definiton of dual diagnosis, characterizing the basic diagnostics of mental disorders, addictions and introducing the system of social services for all three target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMKOVÁ, Tereza. Sociální služby pro osoby s duální diagnózou. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií