Bc. Zuzana Plchová

Bakalářská práce

Stravovací návyky dětí v předškolním věku

Eating habits of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na stravovací návyky dětí v předškolním věku z pohledu učitelek. Teoretická část se skládá z šesti kapitol – od charakteristiky předškolního dítěte, přes význam výživy, potravní chování dítěte, sociální prostředí ovlivňující stravovací návyky dítěte až po samotnou legislativu, kterou se školní stravování řídí a výzkumnými pracemi na podobné téma. Praktická část se zabývá …více
Abstract:
The bachelor´s thesis focuses on the eating habits of preschool children from the perspective of teachers. The theoretical part consists of six chapters - from the characteristics of a pre-school child, through the importance of nutrition, eating behavior of the child, social environment affecting the eating habits of the child, to the legislation regulating school meals and research works on a similar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta