Bc. Zuzana Plchová

Bachelor's thesis

Stravovací návyky dětí v předškolním věku

Eating habits of preschool children
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na stravovací návyky dětí v předškolním věku z pohledu učitelek. Teoretická část se skládá z šesti kapitol – od charakteristiky předškolního dítěte, přes význam výživy, potravní chování dítěte, sociální prostředí ovlivňující stravovací návyky dítěte až po samotnou legislativu, kterou se školní stravování řídí a výzkumnými pracemi na podobné téma. Praktická část se zabývá …more
Abstract:
The bachelor´s thesis focuses on the eating habits of preschool children from the perspective of teachers. The theoretical part consists of six chapters - from the characteristics of a pre-school child, through the importance of nutrition, eating behavior of the child, social environment affecting the eating habits of the child, to the legislation regulating school meals and research works on a similar …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2020
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta