Jana ŠUSTKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza systému vyhledávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Analysis of the system of searching, selecting and revenue staff in the company Vodovody a kanalizace Kroměříž,Inc.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vyhledávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Teoretická část je zaměřena na poznatky, získané z odborné literatury. Jsou zde definovány pojmy, metody a postupy dané problematiky. Praktická část se soustřeďuje na charakteristiku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., na analýzu stávajícího stavu …více
Abstract:
This thesis deals with the search, selection and recruitment of the company Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.. The theoretical part focuses on the knowledge gained from literature. Are defined concepts, methods and procedures of the issue. The practical part focuses on the characteristics of Vodovody a kanalizace, a. s., and to analyze the current state of search, selection and recruitment. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 21133

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Jonášová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUSTKOVÁ, Jana. Analýza systému vyhledávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe