Theses 

Sociální program podniku jako součást motivace zaměstnanců – Bc. Igor Chotinskij

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Makléř

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Igor Chotinskij

Bakalářská práce

Sociální program podniku jako součást motivace zaměstnanců

Company Social Programme as Part of Staff Motivation

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Sociální program podniku jako součást motivace zaměstnanců“ je pomocí znalostí teorií motivace a způsobů odměňování zaměstnanců porovnat vybrané podniky soukromého a veřejného sektoru. Bakalářská práce popisuje základní pojmy spojené s pojmem motivace, motivační teorie a systému odměňování. Po vysvětlení těchto pojmů je detailněji rozebrán jeden z motivačních nástrojů, konkrétně sociální program. Ten byl zjišťován u vybraných podniků a jeho srovnání bylo následně komentováno v závěru práce.

Abstract: The thesis "Company`s social program as part of employees` motivation" aims to compare selected organisations from private and public sector employing motivational theories as well as various ways of employees` remuneration. This paper describes the basic terms related to the concept of motivation, motivational theories and the remuneration system. Subsequently the paper focuses on more detailed analysis of one of the motivational tools, namely the social program, which was examined in the selected sample of companies and its comparison is finally commented on in the conclusion of the thesis

Klíčová slova: motivace, motivační teorie, odměňování, systém odměňování, sociální program motivation, motivational theories, remuneration, remuneration system, social program

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Antonín Charouzek
  • Oponent: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz