Bc. Igor Chotinskij

Bakalářská práce

Sociální program podniku jako součást motivace zaměstnanců

Company Social Programme as Part of Staff Motivation
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Sociální program podniku jako součást motivace zaměstnanců“ je pomocí znalostí teorií motivace a způsobů odměňování zaměstnanců porovnat vybrané podniky soukromého a veřejného sektoru. Bakalářská práce popisuje základní pojmy spojené s pojmem motivace, motivační teorie a systému odměňování. Po vysvětlení těchto pojmů je detailněji rozebrán jeden z motivačních nástrojů, konkrétně …více
Abstract:
The thesis "Company`s social program as part of employees` motivation" aims to compare selected organisations from private and public sector employing motivational theories as well as various ways of employees` remuneration. This paper describes the basic terms related to the concept of motivation, motivational theories and the remuneration system. Subsequently the paper focuses on more detailed analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Antonín Charouzek
  • Oponent: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS