Bc. Natálie Kavuloková

Bachelor's thesis

The Portrayal of African American Community in Toni Morrison's Selected Novels

The Portrayal of African American Community in Toni Morrison's Selected Novels
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením Afroamerických komunit v dílech Toni Morrison. Práce se soustředí na romány The Bluest Eye (1970), Beloved (1987) a Home (2012). Teoretická část práce uvádí kulturní a historický kontext Afroamerických komunit a způsob jejich vyobrazení v díle Toni Morrison. Vzhledem k nebezpečí rasismu byla v historii existence komunit pro Afroameričany nezbytná, jelikož …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the portrayal of the African American community in Toni Morrison’s novels. The thesis focuses on the novels The Bluest Eye (1970), Beloved (1987) and Home (2012). In the theoretical part, the thesis introduces cultural and historical background of African American communities and Morrison’s approach to its depiction in her novels. Historically, community was essential …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Monika Večeřová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta