Bc. Helena Manová

Bakalářská práce

Legislativní změna příspěvku na péči a její dopad na osoby s mentálním postižením

Legislative change of care allowance and its impact on people with intellectual disabilities
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na legislativní změnu, jíž vešel v platnost příspěvek na péči, a jejím dopadem na osoby s mentálním postižením. Teoretická část práce se zabývá teorií mentálního postižení, charakteristickými znaky osob s tímto postižením, možnostmi jejich socializace a zároveň popisuje vývoj přispívání na péči a definuje příspěvek na péči. Výzkumná část skrze kvalitativní výzkum sleduje …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on legislative change, which came into force care allowence and its influence for people with mental disability. Theoretical part of the thesis is about the theory of mental disability, characteristic signs of people with this disability, possibilities of their socialization and it describes progress of contribution for the care and it defines the care allowence. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta