Theses 

Legislativní změna příspěvku na péči a její dopad na osoby s mentálním postižením – Bc. Helena Manová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Helena Manová

Bakalářská práce

Legislativní změna příspěvku na péči a její dopad na osoby s mentálním postižením

Legislative change of care allowance and its impact on people with intellectual disabilities

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na legislativní změnu, jíž vešel v platnost příspěvek na péči, a jejím dopadem na osoby s mentálním postižením. Teoretická část práce se zabývá teorií mentálního postižení, charakteristickými znaky osob s tímto postižením, možnostmi jejich socializace a zároveň popisuje vývoj přispívání na péči a definuje příspěvek na péči. Výzkumná část skrze kvalitativní výzkum sleduje reálný dopad tohoto příspěvku na osoby s mentálním postižením z pohledu jejich rodin a pracovníků Úřadu práce ČR.

Abstract: This bachelor thesis is focused on legislative change, which came into force care allowence and its influence for people with mental disability. Theoretical part of the thesis is about the theory of mental disability, characteristic signs of people with this disability, possibilities of their socialization and it describes progress of contribution for the care and it defines the care allowence. The practical part is concentrate, thanks to qualitative research, on how the care allowence really convinces life of people with mental disability from the view of their family members and workers from Employment office of Czech republic.

Klíčová slova: legislativní změna, příspěvek na péči, mentální postižení, dopad, sociální zabezpečení, legislative change, care allowance, intellectual disability, impact, social security

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz