Bc. Matěj Okénka

Diplomová práce

Onemocnění štítné žlázy a pohybová aktivita

Thyroid disease and physical activity
Anotace:
Cílem naší diplomové práce je poukázat na význam pravidelné pohybové aktivity a prokázat efekt tříměsíčního intervenčního pohybového programu u probanda se sníženou funkcí štítné žlázy na sledovaných parametrech. V první části se zaobíráme popisem štítné žlázy a její činností obecně spolu s jednotlivými druhy onemocnění. Dále se zaměřujeme na význam pohybové aktivity při snížené funkci štítné žlázy …více
Abstract:
The aim of our diploma thesis is to highlight the importance of regular physical activity and demonstrate the effect of three month intervention movement program at proband with hypothyroidism in the monitored parameters. In the first part we describe the thyroid gland and its actvities generally with different types of diseases. Next we focuse on the importance of physical activity in hypothyroidism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií