Ing. Jana Hnátková

Diplomová práce

Společná obchodní politika EU v kontextu rozvojového kola z Dauhá

The EU Common commercial policy in context of the Doha Development Round
Anotace:
Předkládaná diplomové práce se zabývá postojem EU k současnému kolu multilaterálních obchodních jednání. Cílem práce je provést analýzu společné obchodní politiky EU a definovat její priority v probíhajícím kole. Úvodní kapitola představuje projednávaná témata, charakterizuje hlavní aktéry a jejich zájmy a shrnuje dosavadní průběh kola. Druhá kapitola je zaměřena na obchodní politiku EU. Pozornost …více
Abstract:
This thesis is focused on EU position in current multilateral trade negotiations. The aim is to analyze EU Common commercial policy and define the priorities for Doha Development Round. First chapter provides an introduction to the issues discussed within Doha Development Agenda, then characterizes main actors and their interests and summarizes developments in negotiations. Second chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií