Štěpán Broukal

Bakalářská práce

Cynicism and Satire in Monty Python Films and Sketches

Cynicism and Satire in Monty Python Films and Sketches
Abstract:
This bachelor paper analyzes the impact of the British comic group Monty Python on society from the 1960s on. The first chapter is dedicated to the description of postmodernism in general and in a few subchapters its features regarding culture, TV and cinema, which are fields with the most interest to the paper. The author then focuses on depicting how this group used postmodern features in their works …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se soustředí na britskou komediální skupinu Monty Python, která vznikla v 60. letech. První kapitola je věnována charakteristice postmodernismu obecně a v několika dalších podkapitolách je postmodernismus popsán na pozadí kulturním, televizním a kinematografickém, což jsou sekce nejrelevantnější k zadanému tématu. Autor se dále zaměří na způsob, jakým tato skupina používala postmoderní …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Broukal, Štěpán. Cynicism and Satire in Monty Python Films and Sketches. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická