Mgr. Jan Šlesinger

Diplomová práce

Rozhodování o rozpuštění Dělnické strany

Decisions on Dissolution of Labour Party
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozhodováním o rozpuštění Dělnické strany, konkrétně pak dvěmi řízeními vedenými před Nejvyšším správním soudem. Cílem této práce je nabídnout kritickou případovou studii těchto řízení. Práce se zaměřuje jak na procesněprávní tak i hmotněprávní aspekty. V úvodu je zmíněn obecný právní rámec pro rozpouštění politických stran (některé formální prameny, vybrané judikáty ESLP …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the matter of decisions on dissolution of Labour Party, or more precisely on two legal proceedings before the Supreme Administrative Court. The aim of this diploma thesis is to offer critical analysis of these legal proceedings. Diploma thesis is focused both on procedural rules and substantive rules. In the introduction are mentioned general principles on prohibition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta