Bc. Petra Jelínková

Bachelor's thesis

Integrating English Language Teaching in a Regular Nursery Class

Integrating English Language Teaching in a Regular Nursery Class
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je dokázat, že pro děti předškolního věku je efektivnější začleňovat anglický jazyk do běžných aktivit v české mateřské škole, než jako kroužek seznámení s anglickým jazykem vedený jednou týdně externím učitelem. Hry a běžné denní činnosti jsou nejlepší pro přirozené osvojování cizího jazyka, který pro děti bude jistým přínosem. Teoretická část definuje klíčové pojmy důležité …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to prove that it is more beneficial to integrate English language into common activities in a regular Czech nursery school rather than organising English teaching as an afternoon club with an external teacher coming for one separate English class. Play time and regular routines of the day are best to be used for acquiring a foreign language from which children would …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jana Chocholatá
  • Reader: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language