Pavlína Purkertová

Master's thesis

Prognóza českého trhu práce pro rok 2030 na bázi roku 2018: jaký dopad bude mít digitalizace a robotizace na zaměstnanost?

The prognosis of the Czech labor market for year 2030 based on 2018: what will be the impact of digitization and robotization on employment?
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem implementace Průmyslu 4.0 na český trh práce. Cílem práce je prognóza vlivu digitalizace a robotizace na trh práce v České republice v horizontu nadcházejících dvanácti let a otestování hypotézy: přesuny pracovní síly mezi pracovními pozicemi budou razantní, ale pracovní síla se změnám přizpůsobí. Hypotéza o razantních přesunech byla pro rok 2030 vyvrácena. K razantním …more
Abstract:
The diploma thesis examines the impact of implementing the Industry 4.0 on Czech labor market. The main objective of the thesis is to predict the impact of digitalization and robotization on the labor market in the Czech Republic in next twelve years and to test the hypothesis: shifts in labor occupation will be significant, but labor force will adapt to the changes. The hypothesis of vigorous movements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2020
  • Supervisor: Magdalena Kotýnková
  • Reader: Josef Klement

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78920