Bc. Lenka Košková

Diplomová práce

Montessori pedagogika ve vztahu k posílení psychické odolnosti předškolních dětí

Montessori Pedagogy in Relation to Strengthening the Psychological Resilience of Preschool Children
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti Montessori pedagogiky. Význam je přikládán principům pedagogiky Marie Montessori. Druhá kapitola je zaměřena na specifické potřeby dítěte předškolního věku, ve které je vymezen předškolní věk a blíže jsou vysvětleny potřeby z hlediska vývoje dítěte. Práce se dále zabývá faktory, ovlivňující adaptaci …více
Abstract:
The diploma thesis is included two of parts. The fist part is about Montessori of pedagogy when importance is attached to her principles. Second chapter is focused on the specific needs of preschool age. Needs are explained in terms of child development. Work is being done by factors, which have influence to adapation preschool child. There is also defined adaptaion, psychical resistence, stress and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Košková, Lenka. Montessori pedagogika ve vztahu k posílení psychické odolnosti předškolních dětí. Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika