Mgr. Klára Jašková

Bakalářská práce

Speleoterapie a její význam pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest

Speleotherapy and its significance for children with chronic disease of respiratory system
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu speleoterapie jako komplexu léčebných metod pro děti s onemocněním dýchacích cest. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu chronické onemocnění, asthma bronchiale jeho léčbu a prevenci a význam speleoterapie. Výzkumná část se zabývá zjištěním vlivu speleoterapie na děti s chronickým onemocněním alergie a asthma bronchiale.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of speleotherapy as the complex of treatment for children with chronic diseases of the respiratory system. The teretical parts containes the definitiv of the term of the chronic dinase, bronchiale asthma its treatment andprevention and the significance of speleotherapy. The research part is concerned with ascertaining the influence of speleotherapy on children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta