Vlasta POLANSKÁ

Bachelor's thesis

Výtvarný projev v běžné mateřské škole a alternativní škole.

Artistic expression in a common kindergarten and an alternative school.
Abstract:
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji projevu a rozvoji dětského výtvarného projevu. V další části je zaměřena na vývoj a rozdělení grafiky. Zaměřila jsem se také na popis alternativní mateřské školy. Praktická část bakalářské práce obsahuje konkrétní témata a postupy jednotlivých předgrafických a grafických technik vhodných pro děti předškolního věku. Součástí …more
Abstract:
The thesis is composed of two major parts theoretical and practical. In theoretical section it describes expression and development of children's artistic expression. Next part is focused on development and partition of graphic. It also describes alternative nursery garden. Practical part on the other hand is focused on specific topic and process individual pregraphic and graphic technique which are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dagmar Jurková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLANSKÁ, Vlasta. Výtvarný projev v běžné mateřské škole a alternativní škole.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta