Bc. Jana Grygarová Zenzingerová

Master's thesis

Marketingová komunikace farmaceutické společnosti

The Marketing Communication of a Pharmaceutical Company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace léčiva na předpis. Teoretická část zpracovává obecné poznatky z oboru farmaceutického marketingu, se zaměřením na jeho specifické rysy. Praktická část obsahuje popis farmaceutické firmy a marketingový mix konkrétního léčiva s důrazem na rozbor marketingové komunikace, použité v kampani při vstupu léčiva na český trh. Na základě výstupů …more
Abstract:
This thesis studies marketing of prescribed pharmaceuticals product. The theoretical part sums up general findings from the field of pharmaceutical marketing, focusing o it's specific features. The practical part describes a pharmaceutical company, as well as a marketing mix for a specific pharmaceutical product, putting emphasis on the analysis of marketing communication used in launching the said …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015
Accessible from:: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Grygarová Zenzingerová, Jana. Marketingová komunikace farmaceutické společnosti. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe