Mgr. Eva Kalinová

Diplomová práce

Názory učitelů 1. stupně ZŠ na výživový režim žáků

The Opinion of Elementary School Teachers on Nutrition Regime of Pupils
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výživovým režimem žáků na 1. stupni základních škol. Teoretická část je zaměřena na výživovou gramotnost a správné výživové chování, které vede ke zkvalitnění životního stylu, a tím i lidského zdraví. Dále se dotýká vzdělávání žáků v oblasti výživy, stravovacího režimu žáků 1. stupně ve školách a vybraných projektů ve školách zabývajících se výživou, z nichž nejvíce nás zajímá …více
Abstract:
This diploma thesis examine nutrition regime of primary school pupils. The theoretical part is focused on acquaintance with nutrition and good eating habits, which result in improvement of a life style and thus a human health. The theoretical part further mentions pupils’ education concerning nutrition, a nutrition regimen of primary school pupils, and selected projects relating to nutrition at school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta