Bc. Zuzana Špidlenová

Bakalářská práce

Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody (Porodní dům)

A midwifery-led birth unit (A birth center)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou vzniku porodních domů v České republice. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou a je psaná formou přehledové studie doplněné o kvalitativní a kvantitativní šetření. Kvalitativním prvkem jsou strukturované rozhovory, kvantitativním pak dotazníkové šetření. Teoretická část se zabývá kompetencemi porodních asistentek v Nizozemí, Anglii a Francii …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the issue of the Birthing Centres in the Czech Republic. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part and it is written in the form of an overview study accompanied by a qualitative and a quantitative survey. The qualitative element of this study is structured interviews, the quantitative element is a questionnaire survey. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
  • Oponent: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta