Bc. Zuzana Špidlenová

Bachelor's thesis

Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody (Porodní dům)

A midwifery-led birth unit (A birth center)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou vzniku porodních domů v České republice. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou a je psaná formou přehledové studie doplněné o kvalitativní a kvantitativní šetření. Kvalitativním prvkem jsou strukturované rozhovory, kvantitativním pak dotazníkové šetření. Teoretická část se zabývá kompetencemi porodních asistentek v Nizozemí, Anglii a Francii …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the issue of the Birthing Centres in the Czech Republic. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part and it is written in the form of an overview study accompanied by a qualitative and a quantitative survey. The qualitative element of this study is structured interviews, the quantitative element is a questionnaire survey. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
  • Reader: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta