Bc. Barbora Lietavcová

Diplomová práce

The unemployment of age category 55+ in the EU labour market

Nezaměstnanost věkové kategorie 55+ na trhu práce v EU
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zapojením starších pracovníků na trh práce v Evropské Unii. Starší lidé, v porovnání s mladšími generacemi, mohou častokrát narazit na různé překážky nebo obtížnější podmínky spojené se zaměstnáním. Cílem diplo-mové práce je identifikace závislosti nezaměstnanosti věkové kategorie 55-64 na vybraných vysvětlujících proměnných. Začátek práce je věnován literárnímu přeh-ledu …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the participation of older workers in the labour market of the European Union. Older people might be many times challenged by several obstacles or tougher employment conditions, compared to younger genera-tions. The objective of the diploma thesis is to recognize the dependence of the unemployment of age category 55-64 upon selected explanatory variables. At the beginning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Hana Stojanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x292tz x292tz/2
19. 5. 2017
Složky
Soubory
Zerdaloglu, S.
19. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.