Theses 

The American System of Education: Current Issues and Challenges – Klára CHLAPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára CHLAPKOVÁ

Diplomová práce

The American System of Education: Current Issues and Challenges

The American System of Education: Current Issues and Challenges

Abstract: The master thesis focuses on the issues and challenges that are currently faced by American education. Its objectives are to identify and analyze the problems of both public and private education systems and to discover the steps the American government has taken so far to resolve them. Although both education systems have several problems to deal with, it is the public education system in particular that requires proper attention nowadays. In spite of the government's efforts to resolve the problems over the years, they still persist. The United States has to reconsider its education spending and allocate its resources more effectively in order to provide a quality education in a safe environment for each student. Since the current issues and challenges in American education have far-reaching implications for the country, immediate action needs to be taken.

Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problémy a výzvy, kterým v současné době čelí americké vzdělávání. Jejím cílem je identifikovat a analyzovat problémy veřejného a soukromého školství a zjistit, jaké kroky k jejich vyřešení dosud podnikla americká vláda. Ačkoliv se jak veřejné, tak soukromé školství potýká s několika problémy, zejména veřejné školství si nyní zasluhuje zvýšenou pozornost. Navzdory snaze vlády o vyřešení těchto problémů v průběhu let, tyto problémy stále přetrvávají. Je nutné, aby Spojené státy zvážily své výdaje na vzdělávání a snažily se o efektivnější rozdělení svých zdrojů, aby byl každému studentovi umožněn rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání v bezpečném prostředí. Jelikož problémy a výzvy amerického vzdělávání mají dalekosáhlý dopad na Spojené státy, je třeba okamžitě jednat.

Keywords: Spojené státy americké, vzdělávání, veřejné školy, soukromé školy, No Child Left Behind Act, Every Student Suceeds Act, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45588 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

CHLAPKOVÁ, Klára. The American System of Education: Current Issues and Challenges. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:45, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz