Klára CHLAPKOVÁ

Diplomová práce

The American System of Education: Current Issues and Challenges

The American System of Education: Current Issues and Challenges
Abstract:
The master thesis focuses on the issues and challenges that are currently faced by American education. Its objectives are to identify and analyze the problems of both public and private education systems and to discover the steps the American government has taken so far to resolve them. Although both education systems have several problems to deal with, it is the public education system in particular …více
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problémy a výzvy, kterým v současné době čelí americké vzdělávání. Jejím cílem je identifikovat a analyzovat problémy veřejného a soukromého školství a zjistit, jaké kroky k jejich vyřešení dosud podnikla americká vláda. Ačkoliv se jak veřejné, tak soukromé školství potýká s několika problémy, zejména veřejné školství si nyní zasluhuje zvýšenou pozornost. Navzdory snaze …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLAPKOVÁ, Klára. The American System of Education: Current Issues and Challenges. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta