Bc. Anna Vondráková

Master's thesis

Alternativní způsoby stravování u sportovců

Alternative eating habits among athletes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou tří alternativních způsobů stravování, které jsou v současné době populární. Jedná se o vegetariánství, bezlepkovou stravu a ketogenní stravu. Tyto alternativní způsoby stravování jsou zde popisovány z hlediska jejich vývoje, charakteristik, ale převážně jejich účinků a vlivu na sportovní výkon jak u vytrvalostních, tak u silových sportovců. Ačkoliv mají všechny …more
Abstract:
The Diploma thesis discusses three alternative ways of eating which are currently popular. This is vegetarian, gluten-free diet and ketogenic diet. These alternative ways of eating are described here in terms of their development, characteristics, but mainly their effects and impact on the sports performance of endurance and strength athletes. Although they all have an abundant history, there is still …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Hortová
  • Reader: Mgr. Petr Loskot

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition

Theses on a related topic