Bc. Anna Vondráková

Diplomová práce

Alternativní způsoby stravování u sportovců

Alternative eating habits among athletes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou tří alternativních způsobů stravování, které jsou v současné době populární. Jedná se o vegetariánství, bezlepkovou stravu a ketogenní stravu. Tyto alternativní způsoby stravování jsou zde popisovány z hlediska jejich vývoje, charakteristik, ale převážně jejich účinků a vlivu na sportovní výkon jak u vytrvalostních, tak u silových sportovců. Ačkoliv mají všechny …více
Abstract:
The Diploma thesis discusses three alternative ways of eating which are currently popular. This is vegetarian, gluten-free diet and ketogenic diet. These alternative ways of eating are described here in terms of their development, characteristics, but mainly their effects and impact on the sports performance of endurance and strength athletes. Although they all have an abundant history, there is still …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hortová
  • Oponent: Mgr. Petr Loskot

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista

Práce na příbuzné téma