Bc. Tereza Vaňková

Master's thesis

Jazyková politika a jazykový management v korporátní praxi

Language policy and Language management in Corporate Practice
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo analyzovat tematiku jazykové politiky a nastavení jazykových služeb ve ŠKODA AUTO a.s., směrem k zaměstnancům, kteří jsou vysíláni na zahraniční pracovní mise. Na základě výzkumu zaměřeného na tuto cílovou skupinu identifikovat možné nedostatky a navrhnout relevantní doporučení. Teoretická část se věnuje tematice jazyka a komunikace. Dále jsou představeny teorie jazykové …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to analyze the topic of language policy and the setting of language services in ŠKODA AUTO a.s., towards employees who are sent on foreign work missions. Based on research focused on this target group, identify possible shortcomings and make relevant recommendations. The theoretical part deals with the topic of language and communication. Furthermore, theories of language …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2021

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed. Ph.D.
 • Reader: Lenka Stejskalová, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses x2qiph x2qiph/2
13/5/2021
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Švejdar, L.
17/5/2021
Švejdar, L.
13/5/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.