Bc. Patrik Martinek

Bakalářská práce

Interaktivní nástroj pro kontrolu uživatelských oprávnění

An interactive tool for the supervision of user roles
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivní webové aplikace, která poskytuje vizualizace a vybrané pohledy na data v systému řízení přístupu společnosti Logex. Teoretická část práce představuje firemní systém řízení přístupu a detaily týkající se procesu vývoje tohoto nástroje. Výsledná aplikace je plně funkční a již využívána v rámci firmy.
Abstract:
This thesis describes the design and implementation of an interactive web application that provides visualizations and various views of data stored in an access control system used by the company Logex. The theoretical part of the thesis introduces the company access control system and details concerning the development process of this tool. The final application is fully functional and already in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karolína Dočkalová Burská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika