Mgr. Tereza Indrová

Bachelor's thesis

Code-mixing in online social networks

Code-mixing in online social networks
Abstract:
Tato práce se zaobírá jazykem online diskusních fór a zkoumá jej jako projev počítačově zprostředkované komunikace. V první části je počítačově zprostředkovaná komunikace definována ve spojitosti se psanou a mluvenou normou jazyka. Následně představuji online diskusní fóra a popisuji různé varianty, lišící se svou strukturou. Poté se zaměřuji na zásady komunikace, které jsou obecně uznávány i v rámci …more
Abstract:
The thesis deals with the language of online discussion forums. It examines the language as a manifestation of text-based computer-mediated communication. In the first part, computer-mediated communication is defined in connection with the spoken and written norms of language. In the latter part, I first define online discussion forums and describe structural varieties that can be employed; then I …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta