Bc. Milan Veselý

Bakalářská práce

Coca Cola x Pepsi Cola - společné a odlišné rysy jejich komunikační strategie

Coca Cola x Pepsi Cola - common and different features in their communicative strategy
Anotace:
VESELÝ, M. Coca Cola x Pepsi Cola – společné a odlišné rysy jejich komunikační strategie. Kladno 2012. Bakalářská práce. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.. Katedra marketingové komunikace. Vedoucí práce prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Práce se zabývá komunikačními strategiemi nadnárodních společností Coca-Cola a Pepsi, které si společnosti zvolily pro efektivní ovlivnění svých zákazníků a spotřebitelů …více
Abstract:
This work deals with communication strategies of international companies Coca-Cola and Pepsi, which were chosen by these companies for efficient influence of their customers and consumers. In the first part of this work, there is described the importance of communication strategy to company success, there are analyzed its basic elements such as segmentation, targeting, positioning or strategy of addressing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní