Bc. Milan Veselý

Bachelor's thesis

Coca Cola x Pepsi Cola - společné a odlišné rysy jejich komunikační strategie

Coca Cola x Pepsi Cola - common and different features in their communicative strategy
Abstract:
VESELÝ, M. Coca Cola x Pepsi Cola – společné a odlišné rysy jejich komunikační strategie. Kladno 2012. Bakalářská práce. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.. Katedra marketingové komunikace. Vedoucí práce prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Práce se zabývá komunikačními strategiemi nadnárodních společností Coca-Cola a Pepsi, které si společnosti zvolily pro efektivní ovlivnění svých zákazníků a spotřebitelů …more
Abstract:
This work deals with communication strategies of international companies Coca-Cola and Pepsi, which were chosen by these companies for efficient influence of their customers and consumers. In the first part of this work, there is described the importance of communication strategy to company success, there are analyzed its basic elements such as segmentation, targeting, positioning or strategy of addressing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní