Bc. Lenka Kolbábková

Master's thesis

Zásobovací logistika konkrétního podniku

Supply logistics of concrete company
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je zásobovací logistika konkrétního podniku, působícího na trhu náhradních dílů. Teoretická část se zaměřuje na základní poznatky z oblasti logistiky, především pak z oblasti řízení zásob včetně specifik řízení zásob náhradních dílů a materiálů údržby. Jsou zde představeny různé strategie a metody pro optimalizaci řízení zásob. Praktická část čerpá z vytvořeného teoretického …more
Abstract:
The subject of this thesis is to supply logistics of concrete company acting on the market for spare parts. The theoretical part focuses on the basic knowledge of logistics, especially in the area of inventory management including the specifics of the inventory management of spare parts and maintenance materials. There are presented different strategies and methods to optimize inventory management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta