Bc. Alžbeta Chovančíková

Master's thesis

The Significance of Group Work in Language Teaching in Secondary Schools

The Significance of Group Work in Language Teaching in Secondary Schools
Abstract:
Skupinová práca je efektívnym nástrojom výučby cudzieho jazyka so zameraním na komunikatívne schopnosti študentov. Metodológie vyučovania, ktoré najviac skupinovú prácu využívajú - Communicative Language Teaching a Task-Based Language Teaching zároveň stanovujú niekoľko pravidiel pre správne použitie tohto nástroja. Cieľom práce je abstrahovať tieto pravidlá z relevantnej teoretickej literatúry a následne …more
Abstract:
Group work is an effective language teaching instrument utilised to enhance communicative competence. Education methodologies utilising this instrument the most – Communicative Language Teaching and Task-Based Language Teaching also lay out a number of requirements for the successful application of this instrument. These requirements are abstracted from relevant theory and their fulfilment is then …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: M.A. James Edward Thomas

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta