Suila Kosova

Bachelor's thesis

Exploring the Attitudes towards Electric Cars in the Czech Republic

Zkoumání postojů k elektromobilům v České republice
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je identifikovat postoje a stanoviska jednotlivců pobývajících v České republice, pokud jde o elektromobily. Rovněž se zohledňuje povědomí zákazníků a ochota nakupovat elektrické modely vzhledem k dopadu nabídky dodávek elektromobilů z automobilového průmyslu a vládních politik. Výzkum byl indukován kvalitativním způsobem prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Účastníci českého …viac
Abstract:
The current thesis is aimed to identify the stands and viewpoints of individuals residing in the Czech Republic regarding electric cars. Customer awareness and willingness of purchasing electric models given the impact of EV supply offer from the automotive industry as well as governmental policies are also considered. The research has been induced in a qualitative manner through in-depth interviews …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedúci: Efthymia Kottika
  • Oponent: Marek Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82081