Ing. Jana Ledvinová

Diplomová práce

Vliv zřízení území se zvláštní ochranou na ekonomický rozvoj regionu

Protection of Natural Environment and Regional Development
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vliv zřízení území se zvláštní ochranou na ekonomický rozvoj regionu“ je posouzení ekonomických dopadů na potenciální vznik chráněných území. První část práce se zabývá obecnou ochranou území. Druhá část poukazuje na ekonomická a hospodářská omezení, ale i na finanční nástroje, která by tato omezení mohla kompenzovat. Třetí část práce se věnuje cestovnímu ruchu jako jednomu …více
Abstract:
The topic of this thesis is “The influence of special protection area establishment upon the economic development of a region”, and the main goal is to evaluate the economic impact of the potential establishment of protected areas. The first part of the thesis is devoted to general issues of environmental protection. The second part of the thesis deals with economic limitations, and with the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta