Martina VESELÁ

Diplomová práce

Výhody a rizika základního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžných anebo speciálních školách

Advantages and risks of basic education of pupils with mild intellectual diabilities in standard or special schools
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením a snažím se vyhledat výhody a rizika vzdělávání žáků těchto žáků na běžné základní škole. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje charakteristiku žáků s lehkým mentálním postižením, možnosti vzdělávání těchto žáků, současnou legislativu základního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími …více
Abstract:
In this diploma thesis, the author deals with the schooling of students with mild intellectual disabilities and tries to find the advantages and risks of pupils´ education of these pupils in common primary schools. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the characteristics of students with mild intellectual disabilities, learning opportunities of these students, current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Martina. Výhody a rizika základního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžných anebo speciálních školách. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/