Bc. Martin Filo

Diplomová práce

Project Management Best Practices for the IT organization

Project Management Best Practices for the IT organization
Anotace:
V súčasnosti sa väčšina projektovo orientovaných spoločností snaží dosiahnuť maxima v oblasti projektového riadenia. Spoločnosti, ktoré by radi stav zrelosti v tejto oblasti dosiahli, majú jedinú možnosť a tou je kontinuálny proces zlepšovania. Základným pilierom preň je analýza a zhodnotenie stavu projektovej kultúry, pretože bez toho nie je možné určiť ani aktuálny stav v akom sa projektové riadenie …více
Abstract:
Nowadays, most project-oriented organizations desire the excellence in the field of Project Management. Organizations, which would like to reach this state, have just one way how to achieve it. It is a process of continual improvement. The fundamental prerequisite for this process is the analysis and assessment of Project Management culture because without it, it is neither possible to determine the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Oškera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky