Leona Pelánová

Bakalářská práce

Eutanazie nebo paliativní péče

Euthanasia or palliative care
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku smrti a umírání z pohledu eutanazie a paliativní péče. Teoretická část se zabývá eutanazií v České republice, ve vybraných zahraničních zemích, uvádí eticko-právní názory pro a proti legalizaci. Podává přehled o historii a současnosti paliativní a hospicové péče u nás i v zahraničí. Věnuje se psychologickým aspektům smrti a umírání, prožívání nemocného a …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issues of death and dying from the perspective of euthanasia and palliative care. The theoretical part deals with euthanasia in the Czech Republic and in selected foreign countries, according to ethical and legal opinions for and against legalization. It gives an overview of the history and present of palliative and hospice care at home and abroad. It deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pelánová, Leona. Eutanazie nebo paliativní péče. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika