Mgr. Yurii Chybras

Master's thesis

Non-native Slavic accents in English

Non-native Slavic accents in English
Abstract:
Tato práce se zabývá slovanskými přízvuky v angličtině. Analyzuje fonologické prvky slovanské angličtiny. Analýza zahrnuje teoretické fonologické srovnání tří větví slovanských jazyků a angličtiny i praktický výzkum týkající se fonologických izoglos slovanské angličtiny.
Abstract:
The present thesis is concerned with non-native Slavic accents in English. It analyses the phonological aspects of Slavic-accented English. The analysis covers both theoretical phonological comparison of the three branches of Slavic languages and English, and practical research concerning phonological isoglosses of non-native Slavic accents in English.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2021
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta