Bc. Martina ČAPČOVÁ

Bakalářská práce

Ftaláty a perfluorované sloučeniny a jejich potenciální zdravotní rizika

Phthalates and perfluorinated compounds and their potential health risks
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na biologická rizika ftalátů a perfluorovaných sloučenin. Charakterizuje vlastnosti těchto látek, jejich výrobu, využití, způsob kontaminace prostředí a možné zdravotní účinky s nimi spojené. Nejpoužívanějším ftalátem je di(2-ethylhexyl) ftalát, který je také nejčastěji sledován vzhledem k potenciálním zdravotním rizikům. Ze skupiny perfluorovaných sloučenin se do životního …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the biological risks of phthalates and perfluorinated compounds. Characterizes the properties of these substances, their manufacture, use, method of environmental contamination and potential health effects associated with them. The most commonly used phthalate is di(2-ethylhexyl) phthalate, which is also often observed for potential health risks. From the group of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAPČOVÁ, Martina. Ftaláty a perfluorované sloučeniny a jejich potenciální zdravotní rizika. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie