Jan Cina

Diplomová práce

Zazpívej monolog, baletko! - aneb syntetický herec.

SING A MONOLOGUE, SISI DANCER! - or synthetic actor

Anotace:
Rozhodl jsem se napsat o tom, jak propojit všechny prostředky, které hercovo tělo a duše mají, v cosi, co dokáže vyprávět, komunikovat a předávat. Sám jsem teprve v procesu objevování, z čeho všeho se tyto prostředky skládají, jak vlastně fungují, jak se dají využít a jak se s nimi dá pracovat. Během studia a vlastně během celého mého zabývaní se divadlem a uměním mě toto téma lákalo a více či méně …více
Abstract:
In my thesis, I decided to describe how all the means that actor?s body and soul comprise can by synthesized into something that is able to tell a story, communicate and be passed on. I myself am still in the middle of the process of discovering all the separate particles of those means, as well as of how they function, how they can be used and how they can be worked with. During my studies, and moreover …více
 

Klíčová slova

herectví

Klíčová slova

syntetické divadlo

Klíčová slova

divadelní metody

Klíčová slova

divadelní školy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: Lukáš TRPIŠOVSKÝ
  • Oponent: Martin KUKUČKA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Herectví alternativního a loutkového divadla