Bc. Václav Dvorský

Bakalářská práce

Efekt fosforylace proteinu MAP2c prolinem řízenými kinázami

Effect of phosphorylation of proline-directed kinases on MAP2c
Anotace:
Tato práce se soustředí na odhalení a přidělení fosforylace proteinu asociovaného s mikrotubuly, MAP2c, pomocí kinázy glykogen syntázy, GSK-3β. Fosforylace je důležitá pro schopnost MAP2c stabilizovat mikrotubuly. Každá přirozeně přítomná kináza fosforyluje MAP2c unikátním způsobem. Pro analýzu jsme použili kombinaci predikčního softwaru, hmotnostní spektrometrie a NMR experimentů, a dále kombinaci …více
Abstract:
This thesis focuses on determination and assignment of phosphorylation sites of microtubule-associated protein-MAP2c by glycogen synthase kinase-GSK-3β. Phosphorylation is important for MAP2c function to stabilise microtubules. Each natively presented kinase phosphorylates MAP2c in unique pattern. For analysis, we used phosphorylation prediction, mass spectrometry and NMR experiments with a combination …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2021
  • Vedoucí: PhD. Séverine Jansen
  • Oponent: Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie