Sonam Yigtsho Dorji

Bakalářská práce

Sustainable Tourism Development and Its Importance in Bhutan

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a jeho význam v Bhútánu
Anotace:
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují soubor globálních záměrů, které mají do roku 2030 změnit svět. V Bhútánu se přístup vlády k cestovnímu ruchu řídí politikou "vysoké hodnoty, nízkého objemu", která se zaměřuje na omezený počet turistů s vysokými výdaji na rozdíl od masového trhu cestovního ruchu.  Pomocí sekvenčního přístupu smíšených metod tato studie zkoumala politiku cestovního ruchu …více
Abstract:
The Sustainable Development Goals (SDGs) represent a set of global aspirations to transform the world by 2030. In Bhutan, the government’s approach to tourism is guided by the policy of ‘high value, low volume’, aiming for a limited number of high-spending tourists as opposed to the mass tourism market.  Using a sequential mixed method approach, this study examined the tourism policy of Bhutan and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
  • Oponent: Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program:
International Territorial Studies