Bc. Markéta Svobodová

Bachelor's thesis

Efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti v ČR

Effectiveness of Active Labor Market Policy in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji“ je zhodnotit efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, cílenost na vymezenou skupinu a využití nákladů. Po obecném uvedení do problematiky následuje první část práce, která pracuje s makroekonomickými metodami hodnocení efektivnosti a zhodnocuje dopady na míru volných pracovních míst v Jihomoravském …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Effectiveness of the Active Labour Market Policy in the South Moravian Region " is to evaluate the effectiveness of the Active Labour Market Policy, targeting to the treatment group and cost usage. After a general introduction to the issue follows the first part of the work, which works with macroeconomic methods of assessing the effectiveness and evaluates the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Chalmovianský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií