Bc. Lenka Nerudová

Diplomová práce

Problematic Aspects of Teaching Pronunciation at Czech Secondary Schools

Problematic Aspects of Teaching Pronunciation at Czech Secondary Schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá faktory, které negativně ovlivňují výuku výslovnosti. V první části autorka seznamuje čtenáře s teoretickými přístupy k výuce výslovnosti, zabývá se metodami výuky anglické výslovnosti a jejich začleňováním do hodin angličtiny, včetně těch, jejichž hlavním cílem není procvičování výslovnosti. Zvláštní pozornost pak autorka věnuje skutečnostem a situacím, které mohou učitele …více
Abstract:
This thesis deals with negative factors which may influence pronunciation teaching. In the first part, the author provides a theoretical background to pronunciation teaching, including approaches, techniques and integration of pronunciation teaching into other areas of language teaching. Special attention is paid to problems which may limit the teacher in effective pronunciation instruction. The research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta