Ing. Ina Hadbávna

Diplomová práce

Analýza příčin selhání malých a středních bank v ČR založených v 90.tých letech

Analysis of collapse of small and medium size banks founded in the Czech Republic durig 1990s
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou příčin pádu bank v průběhu 90.tých let 20. století. V teoretické části jsou na základě literární studie popisovány jednotlivé oblasti českého bankovního systému včetně postavení České národní banky z obecného hlediska. S problematikou je úzce spjato téma vstupu do bankovnictví, základní povinnosti bank a bankovní rizika, která jsou v práci rovněž popisována …více
Abstract:
Presented thesis is considering of analyses cause of bank falls during nineties in twenty century. In theoretical part are, based on literature study, described individual areas of Czech bank system included role of Czech national bank from general point of view. With that topic are also closely associated basic duties of banks and bank risks, which are also defined in this thesis. Crux of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní