Theses 

Josefine Kubin - eine trilinguale Dichterin aus Böhmen – Natália TYSZOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Natália TYSZOVÁ

Bachelor's thesis

Josefine Kubin - eine trilinguale Dichterin aus Böhmen

Josefine Kubin - a trilingual poet from Bohemia

Abstract: In my work I deal with life and work of lyrical writer of the nineteenth century,Josefine Kubin. Her work is characterized by multilingualism. In the collection of poems we can find poems in Czech, German and Croatian language. Based on the analysis of works the artist has been taken in the context of literature from the Czech lands.

Abstract: V mé práci se zabývám životem a lyrickým dílem autorky z devatenáctého století, Josefiny Kubínové. Její dílo se vyznačuje mnohojazyčností, ve sbírce najdeme básně v jazyce českém, německém a chorvatském. Na základě analýzy díla je autorka zařazena do kontextu literatury z českých zemí.

Keywords: literatura 19. století, Josefine Kubin, život a dílo

Language used: German

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011
  • Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

TYSZOVÁ, Natália. Josefine Kubin - eine trilinguale Dichterin aus Böhmen. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/1/2019 07:33, Week 3 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz