Theses 

Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky ve městě Přerově – Zuzana Calábková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana Calábková

Bakalářská práce

Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky ve městě Přerově

Impacts of population aging in the town Přerov

Anotace: Práce se zabývá demografickým stárnutím obyvatel města Přerova a s tím spojenou vzrůstající potřebou sociálních služeb určených seniorům. V první části práce je provedena analýza vybraných demografických ukazatelů na území města Přerova a predikce jejich vývoje za pomoci extrapolace časových řad. Druhá část práce se věnuje zhodnocení kapacit sociálních služeb určených seniorům ve městě Přerov a jeho blízkém okolí.

Abstract: The bachelor thesis deals with the aging of the population of the town of Přerov and associated the growing need of social services for elderly. In the first part of bachelor thesis is an analysis of selected demographic indicators in the town of Přerov and prediction of their development using the extrapolation of time series. Second part deals with evaluation of capacity of social services for elderly in Přerov and in the close surroundings of the Přerov.

Klíčová slova: sociální služby, demografické ukazatele, prognóza obyvatelstva, stárnutí

Keywords: demographic indicators, population forecasts, social services, aging

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.
  • Oponent: Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48666 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz