Tereza Dvorská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Spirituální potřeby a sociální opora klientů domova pro seniory z perspektivy sociální práce

Abstract:
Absolventská práce se zabývá spirituálními potřebami a sociální oporou z hlediska sociální práce se seniory v prostředí domova pro seniory. Práce je rozčleněna na čtyři základní oblasti: sociální práce a senioři, domovy pro seniory, spirituální potřeby a sociální opora. Tato práce slouží ke shrnutí základních relevantních pojmů, teorií i empirických bádání z uvedených oblastí. Absolventskou práci může …more
Abstract:
The graduation thesis deals with spiritual needs and social support from the point of view of social work with seniors in the environment of a retirement home. The thesis is divided into four basic areas: social work and older adults, homes for seniors, spiritual needs, and social support. The thesis aims to summarize the basic relevant concepts, theories and empirical studies for the above mentioned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
  • Reader: ThLic. Michal Umlauf

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc