Bc. Kristýna Gazdová

Bachelor's thesis

Ab initio výpočty vlastností a stability sigma fází v soustavě Ni-V

Ab initio calculations of properties and stability of sigma phases in Ni-V system
Anotácia:
Tato práce se věnuje ab initio výpočtům strukturních a magnetických vlastností binárních sigma fází obsahujících Ni a V ve dvou konfiguracích spolu s posouzením jejich stability. Zkoumány jsou také čisté sigma fáze Ni a V, stejně jako referenční stavy prvků (fcc Ni a bcc V). Data spočítaná v této práci zahrnují rovnovážné mřížkové parametry, vnitřní parametry, rovnovážné celkové energie a magnetická …viac
Abstract:
This thesis deals with ab initio calculations of structural properties, magnetism and stability of binary sigma phases containing Ni and V in two configurations. Pure sigma phases of Ni and V are also analysed together with the elements in their standard states (fcc Ni and bcc V). The data obtained in this thesis include equilibrium lattice parameters, internal parameters, equilibrium total energies …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedúci: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta